تجمع اعتراضی کارگران کنتورسازی قزوین

روز چهارشنبه ۱۹ تیرماه جمعی از کارگران کنتور سازی قزوین در اعتراض به عدم پرداخت معوقات…

ادامه تجمعات اعتراضی کارگران راه آهن آذربایجان و لرستان

روز چهارشنبه ۱۹ تیر ماه تجمعات اعتراضی کارگران راه آهن آذربایجان و کارگران راه آهن لرستان…

تجمع اعتراضی کارگران بندر ماهشهر

روز چهارشنبه ۱۹ تیرماه شماری از کارگران پیمانکاری‌ بندر ماهشهر با خواست رفع تبعیض در این…

نشست فوق‌العاده آژانس انرژی اتمی برای بررسی پرونده ایران

شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به درخواست آمریکا برای بررسی پرونده هسته‌ای ایران روز چهارشنبه…

اعتصاب کارگران آمازون در اعتراض به حجم کار زیاد

روز چهارشنبه ۱٩ تیرماه، کارکنان انبار “شاکوپی” آمازون در اعتراض به حجم کار زیاد دست به…

دور جدید اعتصاب کارگران قطار شهری اهواز

بنا به گزارش منتشره، روز سه شنبه ۱۸تیرماه، کارگران قطار شهری اهواز برای دهمین روز متوالی…

تداوم تحصن رانندگان اخراجی شرکت واحد اتوبوس رانی در تهران

بنا به گزارش منتشره، روز سه شنبه ۱۸ تیر ماه، شماری از رانندگان اخراجی شرکت واحد…

جمع اعتراضی اهالی دیمچه شوشتر

  بنا به گزارش منتشره، روز سه شنبه ۱۸ تیرماه، جمعی از اهالی منطقه‌ی دیمچه در…