تداوم تجمع کارگران پیمانی پتروشیمی تندگویان

پنجشنبه – ۲۰ تیر – ۱۳۹۸ , ۱۱ – ۰۷ – ۲۰۱۹ روز پنجشنبه ۲۰ تیرماه…

اعتصاب و تجمع کارگران نفت آغاجاری

پنجشنبه – ۲۰ تیر – ۱۳۹۸ , ۱۱ – ۰۷ – ۲۰۱۹ به گزارش منتشره، روز…

تداوم اعتصاب کارگران آب معدنی داماش

پنجشنبه – ۲۰ تیر – ۱۳۹۸ , ۱۱ – ۰۷ – ۲۰۱۹ اعتصاب کارگران آب معدنی…

تجمع اعتراضی کشاورزان خوزستانی

پنجشنبه – ۲۰ تیر – ۱۳۹۸ , ۱۱ – ۰۷ – ۲۰۱۹ روز پنجشنبه ۲۰ تیر…

مسمومیت غذایی ۱۰ دانش آموز در دلگان

پنجشنبه – ۲۰ تیر – ۱۳۹۸ , ۱۱ – ۰۷ – ۲۰۱۹ روز پنجشنبه ۲۰ تیرماه،…

در محکومیت تداوم بازداشت دستگیرشدگان روز جهانی کارگر

پنجشنبه – ۲۰ تیر – ۱۳۹۸ , ۱۱ – ۰۷ – ۲۰۱۹ “سندیکای کارگران شرکت واحد”…

ابراز نگرانی گزارشگران بدون مرز از اعتصاب غذای سه روزنامه‌نگار در ایران

پنجشنبه – ۲۰ تیر – ۱۳۹۸ , ۱۱ – ۰۷ – ۲۰۱۹ “سازمان گزارشگران بدون مرز”…

وقوع انفجار مرگبار در عفرین

پنجشنبه – ۲۰ تیر – ۱۳۹۸ , ۱۱ – ۰۷ – ۲۰۱۹ به گزارش منتشره، صبح…