تداوم تجمع اعتراضی کارگران کارخانه قند فسا

  روز سه شنبه ۲۵ تیرماه،  برای چندمین روز متوالی کارگران کارخانه قند فسا در اعتراض…

تجمع اعتراضی مالباختگان موسسه کاسپین در تهران

  بنا به گزارش منتشره، روز سه شنبه ۲۵ تیرماه، جمعی از سپرده گذاران موسسه کاسپین…

تجمع اعتراضی بازنشستگان کشوری

  بنا به گزارش منتشره، روز سه شنبه ۲۵ تیرماه، جمعی از بازنشستگان کشوری با درخواست…

اعتصاب غذای دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس

  بنا به گزارش منتشره، روز سه شنبه ۲۵ تیرماه،  دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس، در اعتراض…

اجرای حکم اعدام یک زندانی در ملا عام در خنداب

  بنا به گزارش منتشره، روز سه شنبه ۲۵ تیرماه،  یک زندانی که به  اتهام “قتل” …

مرگ دو کارگر افغانستانی در رفسنجانمرگ دو کارگر افغانستانی در رفسنجان

  بنا به گزارش منتشره، روز سه شنبه ۲۵ تیر ماه، دو کارگر ۳۸ و ۴۰…

تجمع کارگران شهرداری آبژدان درخوزستان

بنابه گزارش منتشره، روز سه شنبه  ۲۵ تیرماه، جمعی از کارگران  شهرداری آبژدان شهرستان اندیکا خوزستان…

مصدومیت ۷ کارگر در تهران

بنا به گزارش منتشره، روز دوشنبه ۲۴ تیرماه، ۷ کارگر در محل کار در شهر تهران …