تداوم تجمع کارکنان سازمان منطقه ویژه اقتصادی و انرژی پارس عسلویه

بنا به گزارش منتشره، روز دوشنبه ۳۱ تیرماه، کارکنان سازمان منطقه ویژه اقتصادی و انرژی پارس…

تجمع اعتراضی کارکنان ادارات مختلف شهرستان نیشابور

بنا به گزارش منتشره، روز دوشنبه ۳۱ تیرماه، جمعی از کارکنان ادارات مختلف شهرستان نیشابور در…

تجمع ناظران کشاورزی سراسر کشور

بنا به گزارش منتشره، روز دوشنبه ۳۱ تیرماه، جمعی از ناظران کشاورزی سراسر کشور در اعتراض…

تجمع مالباختگان سهام عدالت در مقابل مجلس

بنا به گزارش منتشره، روز دوشنبه ۳۱ تیرماه، کارکنان شرکت‌های سهام عدالت در اعتراض به  ۳۵…

عدم پرداخت دستمزد و حق بیمه کارگران پایگاه میراث فرهنگی چغازنبیل و هفت تپه

بنابه گزارش منتشره، ماه ها دستمزد و حق بیمه کارگران پایگاه میراث فرهنگی چغازنبیل و هفت…

صدور حکم اعدام برای هفده نفر در ایران به اتهام جاسوسی برای آمریکا

بنا به گزارش منتشره، روز دوشنبه ۳۱ تیرماه، ۱۷ نفر در ایران به اتهام جاسوسی برای…

صدور حکم حبس تعزیری برای یک کارگردان ایرانی

بنابه گزارش منتشره، روز دوشنبه ۳۱ تیرما، یک کارگردان ایرانی بنام “محمد رسول اف” به یکسال…

اجرای حکم اعدام یک زندانی در کاشان

بنا به گزارش منتشره، سحرگاه روز یکشنبه ۳۰ تیرماه، حکم یک زندانی که به اتهام “قتل”…