وقوع حمله هوایی در جنوب کابل

بنا به گزارش منتشره، روز دوشنبه ۳۱ تیرماه، در پی وقوع  حمله هوایی در لوگر در…

تجمع اعتراضی کارکنان  دانشکده نفت و گاز گچساران

بنا به گزارش منتشره، روز یکشنبه ۳۰ تیرماه، جمعی از کارکنان شرکتی دانشکده نفت و گاز…

تجمع اعتراضی آموزش دهندگان نهضت سواد آموزی سراسر کشور

بنا به گزارش منتشره، روز یکشنبه ۳۰ تیرماه، صدها نفر از آموزش دهندگان نهضت سواد آموزی…

درگیری میان زلزله زدگان سرپل ذهاب با نیروهای امنیتی

بنا به گزارش منتشره، روز یکشنبه ۳۰ تیرماه، در پی تجمع زلزله زده گان سرپل ذهاب…

جانباختن ۵ کارگر در شهرهای مختلف ایران

بنا به گزارش منتشره،  طی دو روز گذشته ۲۹ و ۳۰ تیرماه، در سایه فقدان ایمنی…

مرگ یک زندانی محبوس در زندان گچساران

بنا به گزارش منتشره، روز یکشنبه ۳۰ تیرماه، یک زندانی محبوس در زندان گچساران، به دلیل…

رهایی از اعدام ۲ زندانی در خوی و بجنورد

بنا به گزارش منتشره، روز یکشنبه ۳۰ تیرماه، دو زندانی محبوس در زندان خوی و بجنورد…

وقوع تیراندازی و حمله انتحاری در پاکستان

بنا به گزارش منتشره، روز یکشنبه ۳۰ تیرماه، در پی تیراندازی و حمله انتحاری به بیمارستانی…