اعتراض کارگران خطوط ابنیه فنی راه‌آهن نواحی احمد آباد و سیرجان

  بنا به گزارش منتشره، روز یکشنبه ۶ مردادماه، جمعی از کارگران خطوط ابنیه فنی راه‌آهن…

اعتصاب کارگران تراورس حوزه احمداباد

  بنا به گزارش منتشره، روز یکشنبه ۶ مرداد ماه، جمعی از کارگران تراورس حوزه احمداباد…

تداوم تجمع فرهنگیان بازنشسته در تهران

  بنا به گزارش منتشره، روز یکشنبه ۶ مردادماه، فرهنگیان بازنشسته در تهران برای دومین روز…

مرگ یک کارگر بر اثر انفجار کمپرسور هوا در سنندج

  بنا به گزارش منتشره، روز یکشنبه ۶ مردادماه، در پی وقوع انفجار کمپرسور هوا دریک…

وخامت وضعیت جسمانی سپیده قلیان در زندان قرچک ورامین

  بنا به این گزارش، سپیده قلیان از اول مرداد در اعتراض به برخوردهای صورت گرفته…

صدور حکم اعدام یک جوان در زندان نور آمل

  بنا به گزارش منتشره، سحرگاه روز یکشنبه ۶ مردادماه، جوانی ۲۲ ساله به  اتهام “قتل”…

اعتصاب رانندگان اتوبوسرانی ادینبورگ پایتخت اسکاتلند

  بنا به گزارش منتشره، روز یکشنبه ۶ مردادماه، جمعی از رانندگان اتوبوسرانی ادینبورگ همزمان با…

عدم پرداخت ۱۲ ماه حقوق کارگران کارخانه سیمگون قزوین

بنا به گزارش منتشره، روز شنبه ۵ مردادماه، جمعی از کارگران کارخانه سیمگون واقع در قزوین…