وقوع درگیری مرگبار در پاکستان

بنا به گزارش منتشره، روز شنبه ۵ مردادماه، در جریان دو حمله جداگانه در پاکستان و…

وخامت وضعیت جسمانی سعید شیرزاد

بنا به گزارش منتشره، روز شنبه ۵ مردادماه، سعید شیرزاد، زندانی محبوس در زندان رجایی شهر…

کشته و زخمی شدن ۳ کارگرکشاورزی در بابل

بنا به گزارش منتشره، روز شنبه ۵ مردادماه، ۳ کارگرکشاورزی براثر تصادف تراکتور و وانت پیکان…

بقای جمهوری اسلامی پر مخاطره ترین آسیب اجتماعی در ایران

روزنامه ابتکار چاپ تهران مقاله اصلی صفحه اول روز شنبه ۵ مردادماه خود را به موضوع…