فراخوان برای شرکت در میتینگ اعتراضی علیه محاکمه کارگران زندانی

  تشکیلات خارج کشور حزب کمونیست ایران واحد استکهلم طی انتشار فراخوانی از تمامی انسانهای آزادیخواه…

دیدار با حزب شیوعی کردستان عراق

  بنا به خبری از دبیرخانه کومه له، عصر روز یکشنبه ۶ مرداد ماه هیئتی از…

تجمع حامیان حیوانات در تهران

  روز یکشنبه  ۶ مرداد ماه جمعی  از حامیان حقوق حیوانات در مقابل استانداری تهران واقع…

کدام خطر رژیم را تهدید میکند!

  اکنون ماهها وهفته هاست که در مدیای جمعی  از تشدید فضای جنگی و از خطر…

فراخوان برای شرکت در میتینگ اعتراضی علیه محاکمه کارگران زندانی در بی دادگاه رژیم جنایتکار اسلامی ایران

زنان و مردان مبارز و آزادیخواه همانگونه که اطلاع دارید رژیم جمهوری اسلامی ایران در ادامه…