وقوع انفجار مرگبار در افغانستان

روز چهارشنبه ۹ مرداد ماه، در جریان انفجار یک بمب کنارجاده‌ای در افغانستان دستکم ۳۵ تن…