اخراج شماری از کارگران راه آهان حوزه احمد آباد

بنابه گزارش منتشره، روز شنبه ۱۲ مرداد ماه،  کارفرمای  راه آهن حوزه احمداباد ۶ نفر از…

مصدومیت ۸ دانشجو در مسیر مشهد به لارستان فارس

بنا به گزارش منتشره، روز شنبه ۱۲ مردادماه، یک دستگاه اتوبوس حامل ۴۰ دانشجوی دختر در…

برگزاری میتنگ اعتراضی در حمایت از کارگران بازداشتی در استکلهم

به گزارش تشکیلات خارج کشور حزب کمونیست ایران واحد استکهلم، روز شنبه ۱۲ مردادماه، به دعوت…