افزایش شمار قربانیان انفجار در غرب کابل

بنا به گزارش منتشره، روز چهارشنبه ۱۶ مردادماه، در جریان وقوع یک انفجار در غرب کابل…

یادی از اعتصاب عمومی ۱۶ مرداد ۱۳۸۴، سنتی که ادامه یافت

مروز چهارشنبه ۱۶ مرداد، سالگرد یک روز تاریخی در جنبش انقلابی مردم کردستان است. روزیکی مردم…

جانباختن سه کارگر در شهرهای مختلف

  بنا به گزارش منتشره، طی دو روز گذشته ۱۴و ۱۵ مردادماه، ۴ کارگر در سه…

احضار فرزانه زیلابی به دادگاه

  بنا به گزارش منتشره، فرزانه زیلابی وکیل مدافع اسماعیل بخشی، علی نجاتی و دیگر کارگران…

رهایی از مرگ یک محکوم به اعدام در سنندج

  بنا به گزارش منتشره، روز سه شنبه ۱۵ مردادماه، یک زندانی محکوم به قتل در…

یادی از اعتصاب عمومی ۱۶ مرداد ۱۳۸۴، سنتی که ادامه یافت

  امروز چهارشنبه ۱۶ مرداد، سالگرد یک روز تاریخی در جنبش انقلابی مردم کردستان است. روزیکی…