تجمع اعتراضی کارگران شهرداری مریوان

روز شنبه ۱۹مرداد ماه، جمعی از کارگران شهرداری مریوان در اعتراض به عدم پرداخت  چندین ماه…

تجمع اعتراضی شهروندان کهگیلویه و بویراحمد

روز شنبه ۱۹مرداد ماه جمعی از شهروندان کهگیلویه و بویراحمد با برپایی تجمع نسبت به نداشتن…

تیراندازی یگان فرودگاه به معترضان در مازندران

گزاراشات منتشره روز شنبه ۱۹ مرداد ماه از کشته شدن دو نفر به دنبال تیراندازی یگان…

افزایش شمار قربانیان حوادث کار

به اعتراف رئیس کانون کارگران ساختمانی کشور سالانه ۸۰۰ تا ۱۰۰۰ کارگر براثر حوادث کاری جان…

برگزاری دادگاه سپیده قلیان و تهدید وکیل  مدافعش به بازداشت

روز شنبه ۱۹ مرداد ماه سپیده قلیان به دلیل دفاع از حقوق و مطالبات کارگران هفت…

تداوم اعتصاب کارگران عملیات ساختمانی مسابقات جام جهانی قطر

اعتصاب هزاران کارگران مهاجر در قطر در اعتراض به شرایط غیر انسانی کار از روز جمعه…

اعتراضات کشاورزان مکزیکی برای افزایش بودجه کشاورزی

روز شنبه ۱۹ مرداد ماه، هزاران نفر از کشاورزان مکزیکی در سراسر کشور برای شفافیت در…

برگزاری تظاهرات ضد دولتی در روسیه

روز شبنه ۱۹ مرداد ماه، دهها هزار نفر از مخالفان دولت روسیه با برگزاری تظاهرات درخبابان…