تجمع کارگران ساختمانی بیمارستان رازی بیرجند

روز پنجشنبه ۲۴ مرداد ماه، جمعی از کارگران ساختمانی بیمارستان رازی بیرجند در اعتراض به عدم…

اعتراض معلمان به برگزاری آزمون اصلح در تهران

روز پنجشنبه ۲۴ مرداد ماه،  جمعی از معلمان شاغل در تهران، در اعتراض به “برگزاری غیر…

اعدام سه زندانی در زاهدان

سحرگاه روز پنجشنبه ۲۴ مرداد ماه، حکم سه زندانی که پیشتر به اتهام “قتل” به اعدام…

چهل و سومین روز اعتصاب غذای امیر حسین محمدی فرد

روز پنجشنبه ۲۴ مرداد ماه، “امیرحسین محمدی فرد”سردبیر نشریه گام و از بازداشت شدگان اعتراضات هفت…

درخواست آمریکا برای توقیف نفتکش ایرانی

روز پنجشبنه ۲۴ مرداد ماه، یک مقام رسمی جبل الطارق گفت که واشنگتن می‌خواهد نفتکش ایرانی…

تظاهرات هزاران نفر در حمایت از جدایی طلبان جنوب یمن

هزاران تن از ساکنان جنوب یمن روز پنجشنبه ۲۴ مرداد ماه در حمایت از جدایی طلبان…

از کارزار جهانی برای حمایت از زندانی سیاسی آنارشیست سهیل عربی پُشتیبانی کنیم

جبهه متحد برای آزادی، عدالت و برابری از فراخوان به تجمعات روز شنبه ۱۷ آگوست ۲۰۱۹…

حکم شلاق برای کارگران نشانه اوج رذالت رژیم اسلامی

درحالیکه دادگاهی اسماعیل بخشی، علی نجاتی، سپیده قلیان و جمعی از مدافعان دلسوزجنبش کارگری در شعبه…