تداوم اعتراضات کارگران سه شرکت هپکو، آذرآب و واگن پارس اراک

  روز پنجنشبه ۲۱ شهریور ماه  کارگران سه شرکت هپکو، آذر آب و واگن پارس اراک…

آزادی موقت فعال کارگری آرام زندی

به گزارش دریافتی، روز  پنجشنبه ۲۱ شهریور ماه آرام زندی از فعالین کارگری شهر سنندج با…

ممنوعیت تحصیل دانش‌آموزان اقلیتهای مذهبی

روز پنجشنبه ۲۱ شهریور ماه، وزیر آموزش و رژیم اعلام کرد: ”تحصیل برای دانش‌آموزان پیرو ادیان…

تداوم اعتصاب معلمان در اردن

روز پنجشنبه ۲۱ شهریورماه، معلمان اردنی پس از پایان مذاکرات میان دولت و سندیکای معلمان که…

موافقت دیوان عالی آمریکا با محدودیت های پناهندگی

روز پنجشنبه ۲۱ شهریور ماه، دیوان عالی آمریکا طرح‌های دولت دونالد ترامپ را برای اعمال محدودیت…

حمله طالبان به قرارگاه نیروی ویژه ارتش افغانستان

وزارت دفاع افغانستان روز پنجشنبه ۲۱ شهریور ماه اعلام کرد در نتیجه انفجار انتحاری در مقابل…

تداوم تجمع کارگران کنتورسازی قزوین

روز پنجشنبه ۲۱ شهریور ماه، بار دیگر کارگران کنتورسازی قزوین در اعتراض به بی توجهی مقامات…

تداوم اعتصابات کارگران نیشکر هفت تپه

صبح روز پنجشنبه ۲۱ شهریور ماه،  کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه در اعتراض…