تجمع اعتراضی مالباختگان پدیده شاندیز در مشهد

روز پنج شنبه ۲۸ شهریور ماه، جمعی از مالباختگان پدیده شاندیز در مشهد دست به تجمع…

آزادی شماری از کارگران بازداشتی هپکو اراک و تداوم بازداشت ۸ تن دیگر

طی دو زور گذشته ۲۷ و ۲۸ شهریورماه، ۲۱ تن از کارگران بازداشت شده در جریان…

احضار و تهدید کارگران آذرآب در پی حمایت از کارگران هپکو راک

روز پنج شنبه ۲۸ شهریورماه، جمعی از کارگران آذرآب، در پی حمایت از کارگران هپکو احضار…

کشته شدن یک کارگر مقنی در استان فارس

روز پنج شنبه ۲۸ شهریور ماه، یک کارگر به دلیل نبود امکانات ایمنی لازم در محیط…

حمله مرگبار پهپادهای آمریکا به شرق افغانستان

سحرگاه روز پنج شنبه ۲۸ شهریورماه، در پی حمله پهپادهای آمریکا به شرق اقغانستان در مزرعه‌ای…

تداوم تجمع اعتراضی کشاورزان شرق اصفهان

روز چهارشنبه ۲۷ شهریور ماه، جمعی از اهالی کشاورزان شرق اصفهان برای دومین روز متوالی در…

مرگ و مصدومیت بیش از ۴۰۰ کارگر در مازندران و زنجان

روز چهارشنبه ۲۷ شهریور ماه، مدیرکل پزشکی قانونی مازندران، از مرگ ۴۵ کارگر و مصدومیت ۳۸۲…

بیانیه اتحادیه آزاد کارگران ایران پیرامون موج گسترده سرکوب کارگران

“اتحادیه آزاد کارگران ایران” طی انتشار بیانیه ایی ضمن محکوم کردن موج گسترده سرکوب کارگران ایران،…