اعتصاب و تجمع کارگران پتروشیمی فارابی

روز سه شنبه ۲ شهریورماه، جمعی از کارگران شرکت پتروشیمی فارابی در اعتراض به عدم پرداخت…

تجمع اعتراضی کارکنان موسسه علمی کاربردی شهرداری تهران

روز سه شنبه ۲ مهرماه، جمعی از کارکنان موسسه علمی کاربردی شهرداری تهران دست به تجمع…

انتقال چهار زندانی به انفرادی جهت اجرای حکم اعدام در زندان ارومیه

بنا به گزارش منتشره، روز سه شنبه ۲ شهریورماه، ماموران رژیم در زندان ارومیه، چهار زندانی…

انتقال محمد حبیبی، معلم و فعال صنفی به بند ۸ زندان اوین

روز سه شنبه ۲ شهریورماه، محمد حبیبی، بدون اطلاع قبلی و بدون ارائه دلیل توسط زندانبانان…

اعتصاب هزاران نفری در یونان

بنا به گزارش منتشره، روز سه شنبه ۲ شهریورماه، هزاران نفر از مردم یونان بویژه کارگران…

وقوع آتش سوزی در بیمارستانی در شرق الجزایر

روز سه شنبه ۲ شهریورماه، بر اثر وقوع آتش سوری در بیمارستانی در شرق الجزایر هشت…

ایمنی محیط کار با همبستگی طبقاتی کارگران به سرمایه داران و دولت حامی آنان تحمیل می شود

حوادث کار در ایران روزانه جان ده‌ها کارگر را می‌گیرد. آمارهای انتشار یافته از جانب نهادهای…