ادامه اعتصاب و تجمعات کارگران نیشکر هفت تپه

روز جمعه ۵ مهرماه، اعتصاب و تجمعات کارگران هفت تپه وارد پنجمین روز خود شدند. بر…

مصدومیت ۳ کارگر در تهران

بنا به گزارش منتشره، روز پنج شنبه ۴ مهرماه، به دلیل نبود امکانات ایمنی لازم در…

تایید حکم دو بار اعدام علیه یک زندانی در گرگان

روز پنج شنبه ۴ مهرماه، یک زندانی که به اتهام ” قتل” در زندان گرگان به…

تحریم رهبر کوبا و بستگان درجه یک او از سوی آمریکا

روز پنج شنبه ۴ مهرماه، آمریکا، رائول کاسترو رهبر کوبا، و بستگان درجه یک او را…