تجمع اعتراضی فرهنگیان در شهرهای مختلف ایران

بنا به گزارش منتشره، روز پنج شنبه ۱۱ مهرماه، جمعی از فرهنگیان در شهرهای تبریز، یزد…

تجمع کارگران پتروشیمی فارابی در ماهشهر

روز پنج شنبه ۱۱ مهر ماه، تجمع کارگران پتروشیمی فارابی در ماهشهر وارد چهارمین روز خود…

عدم پرداخت دستمزد کارگران شهرداری زهره و هندیجان در خوزستان

روز پنج شنبه ۱۱ مهرماه، جمعی از کارگران شهرداری زهره از عدم پرداخت ۱۷ ماه دستمزد…

مرگ یک کارگر شهرداری با تیراندازی پلیس مشهد

سحرگاه روز پنج شنبه ۱۱ مهرماه،  یک کارگر شهرداری در مشهد بر اثر تیراندازی مامورین نیروی…

بازداشت یک شهروند بهایی در تهران

روز پنج شنبه ۱۱ مهرماه، یک شهروند بهایی به نام “عباس طائف”، ساکن تهران از سوی…

حمله مرد مهاجم به مقر پلیس در پاریس

روز پنج شنبه ۱۱ مهرماه، حمله یک مرد مهاجم به مقر پلیس در پاریس ۵ تن…

درگیری نیروهای امنیتی با معترضان در عراق

روز پنج شنبه ۱۱ مهرماه، معترضان در بغداد، پایتخت عراق بار دیگر به خبابانها آمدند و…

تجمع اعتراضی معلمان حق التدریسی در استان لرستان

روز چهارشنبه ۱۰ مهرماه، معلمان حق التدریسی، آموزشیاران نهضت سواد آموزی و مربیان پیش دبستانی استان…