تجمع دانشجویان دانشگاه تبریز و دانشگاه کردستان علیه تجاوز دولت فاشیست ترکیه به روژآوا

روز سه شنبه ۲۳ مهرماه، جمعی از دانشجویان دانشگاه تبریز و دانشگاه کردستان در سنندج به…

ادامه تجمع اعتراضی کارگران کارخانه آذرآب اراک

روز سه شنبه ۲۳ مهرماه، شماری از کارگران کارخانه آذرآب اراک بار دیگر در اعتراض به…

تجمع اعتراضی خانواده‌های آتش نشانان جانباخته در حادثه پلاسکو

بنا به گزارش منتشره، روز سه شنبه ۲۳ مهرماه، جمعی از خانواده‌های آتش نشانان جانباخته در…

مسمومیت غذایی در دانشگاه علم و صنعت تهران

روز سه شنبه ۲۳ مهر ماه، بر اثر مسمومیت غذایی در  دانشگاه علم و صنعت تهران…

توقف صادارات اسلحه به ترکیه از سوی ایتالیا

بنا به گزارش منتشره، در ادامه واکنش‌ کشورهای اروپایی به حمله ترکیه به سوریه، وزیر خارجه…

اعتصاب و تجمع کارگران شهرداری کلاله

روز دوشنبه ۲۲مهر ماه، کارگران شهرداری کلاله در استان گلستان در اعتراض به عدم پرداخت دستمزد…

تجمع اعتراضی دانشجویان دانشگاه صنعتی قوچان

روز دوشنبه ۲۲ مهر ماه، جمعی از دانشجویان دانشگاه صنعتی قوچان دست به تجمع زدند. بنا…

مرگ ۴ کارگر در شهرهای مختلف

بنا به گزارش منتشره، روز دوشنبه ۲۲ مهرماه، به دلیل نبود امکانات ایمنی لازم در محل…