تجمع کارگران بازنشسته نیشکر هفت تپه

گروهی از کارگران بازنشسته در مجتمع نیشکر هفت تپه، روز شنبه۱۱آبانماه در اعتراض به پرداخت نشدن…

اعتراض کارکنان مخابرات روستایی تبریز

روز شنبه ۱۱ آبانماه، شماری از کارکنان شاغل و بازنشسته تبریز در اعتراض به عدم رسیدگی…

گردهمایی اعتراضی کارگران شهرداری رشت

کارگران شهرداری رشت روز شنبه ۱۱ آبانماه، در اعتراض به عدم پرداخت چندین ماه دستمزد معوقه…

تداوم تظاهراتهای ضد دولتی در شیلی

ده ها هزار نفر روز شنبه ۱۱ آبانماه در سانتیاگو، پایتخت شیلی علیه سیاست‌های اقتصادی دولت…

ادامه تظاهرات‌ ضد دولتی در هائیتی و درگیری معترضان با پلیس

هزاران معترض در هائیتی درحالی روز شنبه ۱۱ آبانماه با پلیس این کشور درگیر شدند که…

افزایش شمار کشته شدگان یک حمله تروریستی در مالی

در جریان یک حمله تروریستی که روز شنبه ۱۱ آبانماه در شمال شرق مالی رخ داد،…

وقوع سه حمله تروریستی در افغانستان

روز شنبه ۱۱ آبانماه، در جریان وقوع سه حمله تروریستی جداگانه در افغانستان شانزده تن کشته…

تجمع کارگران بازنشسته نیشکر هفت تپه

گروهی از کارگران بازنشسته در مجتمع نیشکر هفت تپه، روز شنبه۱۱آبانماه در اعتراض به پرداخت نشدن…