دومین روز تجمع و اعتصاب کارگران هفت تپه 

گزارشهای منتشره حاکی است که روز سه شنبه ۱۴ آبانماه، جمعی از کارگران بخش کشاورزی شرکت…

اعتراض کارگران حفاری شمال به همراه خانواده هایشان

روز سه شنبه ۱۴ آبانماه، جمعی از کارگران حفاری شمال به همراه خانواده هاشان در اعتراض…

گردهمایی کارگران پیمانی شهرداری تهران

روز سه شنبه ۱۴ آبانماه، جمعی از کارگران پیمانی شهرداری تهران در اعتراض به عدم پرداخت…

واژگونی سرویس مدرسه‌ روستایی در هرمزگان

براثر تصاف یک خودرو  وانت در بشاگرد واقع در استان هرمزگان که در حال حمل «دانش‌آموزان»…

احضار فعال کارگری علی نجاتی به دادگاه

“علی نجاتی” از اعضای سندیکای کارگران مجتمع نیشکر هفت تپه روز سه شنبه ۱۴ آبانماه به…

افزایش آمار مسموم شدگان مصرف مشروبات الکلی تقلبی در خراسان

به گزارش منتشره، روز سه شنبه ۱۴ آبانماه، تعداد مسمومیت‌های مصرف مشروبات الکلی تقلبی مرگبار در…

بیستمین روز اعتراضات در لبنان

روز سه شنبه ۱۴ آبانماه، گروه “برای حقوق من” از گروه‌های اصلی هماهنگ‌کننده اعتراضات مردمی لبنان،…

ادامه درگیری‌های مرگبار در عراق

روز سه شنبه ۱۴ آبانماه، معترضان عراقی برای چندمین روز متوالی با آمدن به خیابان و…