به یاد اکتبر سرخ

به تو اکتبر رزم و بزم! همه گوئیم به بی نخوت، سلام ای انقلاب سرخ! درود…

تجمع و اعتصاب کارگران مجتمع نیشکر هفت تپه

روز شنبه ۱۸ آبانماه، برای چندمین روز متوالی کارگران مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت تپه…

تجمع اعتراضی کارگران شرکت قند شوش

به گزارش منتشره، جمعی از کارگران شرکت قند شوش با خواست بازگشت به سر کارهای خود…

اعتراض کارگران شهرداری شوشتر

جمعی از کارگران شهرداری شوشتر روز شنبه ۱۸ آبانماه نسبت به عدم تبدیل وضعیت خود اعتراض…

گردهمایی کارگران راه و شهرسازی دامغان

کارگران راه و شهرسازی دامغان در استان سمنان روز شنبه ۱۸ آبانماه در اعتراض به عدم…

اعتصاب کارگران ارگ بم

صبح روز شنبه ۱۸ آبانماه، کارگران پروژه مرمت ارگ قدیم بم در اعتراض به تعویق سه…

بازداشت مجدد گلرخ ایرایی

“گلرخ ابراهیمی ایرایی” زندانی سیاسی سابق روز شنبه ۱۸ آبانماه توسط نیروهای امنیتی در منزل شخصی…

اعتصاب غذای جمعی از پناهجویان در جزیره رودس یونان

بنابه گزاش دریافتی، روز شنبه ۱۸ آبانماه، جمعی از پناهجویان ساکن جزیره “رودس” یونان در اعتراض…