تجمع اعتراضی بازنشستگان سراسر کشور

شمار زیادی از بازنشستگان سراسر کشور برای برگزاری یک تجمع در روز یکشنبه ۱۹ آبان که…

تداوم تجمع کارگران قند شوش

شماری از کارگران کارخانه «قند شوش» روز یکشنبه ۱۹ آبانماه، برای دومین روز متوالی در اعتراض…

تجمع کارگران شهرداری پارس آباد

شماری از کارگران شهرداری پارس آباد روز یکشنبه ۱۹ آبانماه، در اعتراض به عدم پرداخت مطالبات…

اعتصاب کامیونداران در مشهد

بنابه گزارشات منتشره، روز یکشنبه ۱۹ آبانماه، شمار زیادی از کامیونداران مشهد در اعتراض به توقیف…

صدور دستور قضایی اعزام آرش صادقی به بیمارستان

روز یکشنبه ۱۹ آبانماه، وکیل مدافع “آرش صادقی” از صدور دستور قضایی، مبنی بر اعزام آرش…

تداوم اعتراضات مردمی در عراق

روز یکشنبه ۱۹ آبانماه، مخالفان دولت عراق برای هفده مین روز متوالی در شهرهای مختلف به…

تداوم اعتصاب در حمل و نقل ونکوور

اپراتورهای اتوبوس و کارگران تعمیر و نگهداری ترانزیت در ونکوور بیش از یک هفته است که…

بازداشت صدها نفر در تظاهرات شیلی

روز یکشنبه ۱۹ آبانماه،  وزارت کشور شیلی از بازداشت ۴۰۰ نفر در تظاهرات اخیر در این…