تداوم اعتراضات ضد دولتی در شهرهای ایران

بعدازظهر روز دوشنبه ۲۷ آبانماه، با ادامه تجمع‌ مردم در ده‌ها شهر ایران، اعتراض‌های سراسری به…

چهارمین روز تظاهرات اعتراضی در مریوان

بعداز ظهر روز دوشنبه ۲۷ آبانماه، علیرغم فضای امینتی شهر و حضور گسترده نیروهای رژیم در…

درگیری معترضان با نیروهای امنیتی در کرمانشاه

در جریان تداوم اعتراضات مردم کرمانشاه، روز دوشنبه ۲۷ آبانماه، نیروهای امنیتی رژیم با حمله به…

تداوم اعتراضات مردمی در بوکان

روز دوشنبه ۲۷ آبانماه، هزاران نفر از شهروندان مبارز بوکان با آمدن به خیابان و سردادن…

برپایی تجمع در داخل و بیرون دانشگاه تهران

روز دوشنبه ۲۷ آبانماه، برای دومین بار جمعی از دانشجویان دانشگاه تهران در اعتراض به افزایش…

تجمع و راهپیمایی دانشجویان دانشگاه تبریز

روز دوشنبه ۲۷ آبانماه، دانشجویان  دانشگاه تبریز بار دیگر در حمایت از اعتراضات اخیر مردم به…

دستگیری شمار زیادی از معترضان در البرز و خوزستان

بنابه گزارشات منتشره، در جریان چهارمین روز از اعتراضات مردم به افزایش نرخ بنزین در شهرهای…

تداوم قطع اینترنت، هشدار و تهدید امنیتی علیه معترضان

شبکه ناظران اینترنت موسوم به «نت‌بلاکز» که پیشتر اختلال و قطعی شدید در سراسر ایران از…