تداوم اعتراضات سراسری در تهران

بعداز ظهر روز چهارشنبه ۲۹ ابانماه علیرغم فضای به شدت امنیتی شهر تهران و افزایش بگیر…

استمرار اعتراضات مردمی در شیراز

روز چهارشنبه ۲۹ آبانماه، برای ششمین روز متوالی بار دیگر شهروندان مبارز شیراز به خیابان آمدند…

تداوم اعتراضات در اصفهان

به گزارش منتشره تجمعات واعتراضات شهروندان اصفهان از ساعت شش بعدازظهر روز چهارشنبه ۲۹ آبانماه در…

حمایت کارگران نیشکر هفت تپه از اعتراضات اخیر ایران

روز چهارشنبه ۲۹ آبانماه، کارگران مجتمع نیشکر هفت تپه در حمایت از اعتراضات اخیر مردم که…

واکنش مقامات رژیم به اعتراضات مردمی در شهرهای مختلف

در حالی که با وجود سرکوب و جو امنیتی، اعتراض‌ها در ایران همچنان ادامه دارد، علی…

تداوم قطع اینترنت در ایران

شبکه ناظران اینترنت “نت‌بلاکز” روز، چهارشنبه، ۲۹ آبان  در گزارشی گفت که قطع تقریبا کامل ارتباط…

تداوم تظاهرات های گسترده در جمهوری چک

روز چهارشنبه ۲۹ آبانماه تظاهرات ۲۰۰ هزار نفری شهروندان جمهوری چک در اعتراض به نخست وزیر…

روز ششم اعتراضات سراسری در ایران و تداوم قطعی اینترنت

در واکنش به افزایش قیمت بنزین، از روز جمعه ۲۴ آبان ماه تجمعات اعتراضی در شهرهای…