تداوم اعتراضات مردمی در برخی از شهرهای ایران

بنابه گزارشات دریافتی، علیرغم فضای به شدت امنیتی شهرهای ایران و افزایش بگیرو ببندها، روز پنجنشبه…

برقراری حکومت نظامی در بوکان

بنابه گزارش دریافتی روز پنجشنبه ۳۰ آبانماه، مقامات رژیم در شهر بوکان، به دنبال خیزش های…

تداوم حمایت و تجمعات اعتراضی کارگران هفت تپه در خصوص اعتراضات مردم ایران

روز پنجشنبه ۳۰ آبانماه، بار دیگر صدها تن از کارگران مجتمع کشت وصنعت نیشکر هفت تپه…

برگزاری آکسیون اعتراضی در شهر کلن آلمان در حمایت از مبارزات مردم ایران

روز پنجشنبه ۳۰ آبانماه، به دنبال انتشار فراخوانی، شمار زیادی از ایرانیان ساکن “کلن” آلمان در…

اعتراض نهادهای حقوق بشری به سرکوب مرگبار معترضان در ایران

چندین سازمان حقوق بشری در بیانیه‌های جداگانه‌ای به “سرکوب مرگبار” معترضان در ایران اعتراض کرده‌اند. کمپین…

غرق شدن دهها پناهجو در دریای مدیترانه

روز پنجشنبه ۳۰ آبانماه،  به دنبال واژگونی قایق مهاجران در سواحل لیبی، ۶۷ نفر کشته و…