فراخوان به برگزاری آکسیون مقابل سفارت جمهوری اسلامی در اسلو

نیروهای سرکوبگر جمهوری اسلامی در جریان خیزش مردم زحمتکش ایران علیه جمهوری اسلامی و علیه گرانی…

گزارشی از برگزاری سمیناری به مناسبت “۲۵ نوامبر روز جهانی رفع خشونت علیه زنان” در شهر کونگسوینگر- نروژ

در یکی از شهرک های نروژ، در کونگسوینگر، در روز ۲۵ نوامبر ۲۰۱۹ به مناسبت روز…

دشمن چە میگوید؟ واقعیت  چیست؟

جمھوری اسلامی اعتراضات را متاثر از سازمان مجاھدین خلق و خانوادە پھلوی،در سطح سراسری و در…

آکسیون اعتراضی در حمایت از خیزش توده ای در ایران

گردهمایی کارگران پیمانکاری شهرداری کرج

روز چهارشنبه ۶ آذرماه، جمعی از کارگران پیمانکاری شهرداری کرج برای اعتراض به اخراج از کار…

اعتراض کارگران خطوط ابنیه فنی راه‌آهن جنوب شرق

روز چهارشنبه ۶ آذرماه، کارگران خطوط ابنیه فنی راه‌آهن جنوب شرق در اعتراض به سطح پایین…

محکومیت صبا کردافشاری به ۹ سال زندان

دادگاه تجدید نظر رژیم در استان تهران “صبا کردافشاری” فعال مدنی محبوس در زندان اوین را…

تداوم اعتراضات در عراق و حمله به کنسولگری رژیم در نجف

روز چهارشنبه ۶ آذرماه، در پی بستن بنادر استراتژیک، معترضان عراقی اکنون به بستن جاده‌ها روی…