دومین روز اعتصاب کارگران مجتمع پتروشیمی بندر خمینی

کارگران کارخانه پتروشیمی بندر خمینی روز چهارشنبه ۲ بهمن ماه برای دومین روز متوالی در اعتراض…

تداوم اعتراض کارگران پیمانکاری چادرملو

تعدادی از کارگران شرکت “بهاوند باراد” در معدن چادرملو واقع در استان یزد، روز چهارشنبه ۲…

ادامه اعتراض کارگران ابنیه فنی قم

روز چهارشنبه ۲ بهمن ماه اعتراض کارگران ابنیه فنی قم نسبت به مطالبات عقب‌افتاده و نداشتن…

استمرار اعتراض کارگران شهرداری سی سخت

کارگران شهرداری سی‌سخت  روز چهارشنبه ۲ بهمن ماه بار دیگر در اعتراض به عدم پرداخت ۸…

تجمع کودکان دارای معلولیت در ارومیه

بنابه گزارش منتشره، روز چهارشنبه ۲ بهمن ماه، شماری از کودکان معلول ساکن ارومیه در این…

افزایش قابل توجه کولبری توسط زنان در مناطق مرزی ایران

روزنامه دولتی همشهری از «افزایش قابل توجه» جمعیت زنان و نوجوانان کولبر در روستاهای مرزی استان‌های…

ادامه تحریم جشنواره حکومتی فجر از سوی هنرمندان؛

پس از انصراف بسیاری از هنرمندان از جشنواره‌های حکومتی فجر فشارهای امنیتی از سوی مقامات افزایش…

ادامه اعتراضات ضد دولتی در لبنان

هزاران نفر از معترضان لبنانی روز چهارشنبه ۲ بهمن ماه تنها ساعاتی پس از اعلام نام…