تجمع اعتراضی معلمان سقز و زیویه

تعدادی از معلمان شهرستان های سقز و زیویه روز پنجشنبه ۱۷ بهمن ماه، با در دست…

عتراض معلمان حق‌التدریس در تهران

روز پنجنشبه ۱۷ بهمن ماه جمعی از معلمان حق التدریس تهران نسبت به سطح نازل دستمزدها…

عدم پرداخت حقوق کارکنان بیمارستان سینا کارون و مرکز بهداشت حمیدیه

به گزارش منتشره، ۸ ماه حقوق کارکنان بیمارستان سینا کارون و مرکز بهداشت حمیدیه در استان…

ارجاع پرونده کارگران مجتمع کشت وصنعت نیشکر هفت تپه به دادگاه تجدید نظر

در پی اعتراض کارفرمای مجتمع نیشکر هفت تپه نسبت به احکام برائت ۶ تن از کارگران…

تداوم اعتراض پناهجویان در جزیره لسبوس و درگیری با پلیس یونان

اعتراض صدها پناهجوی مقیم جزیره “لسبوس” و درگیری با پلیس یونان روز پنجشنبه ۱۷ بهمن ماه…

بالا گرفتن درگیری میان اسرائیل و فلسطینیان

تنش‌ها میان نیروهای نظامی و امنیتی اسرائیل و معترضان فلسطینی که از چند روز پیش و…