فراخوان کارگران راه آهن به اعتصاب سراسری

روز پنج شنبه ۱۵ اسفند،کارگران راه آهن فراخوان به اعتصاب سراسری دادند. در این فراخوان خطاب…

تداوم اعتراضات دامنه دار کارگران نیروگاه سیکل ترکیبی شیروان

روز پنجشنبه ۱۵ اسفند ماه اعتراضات دامنه دار کارگران نیروگاه سیکل ترکیبی شیروان نسبت به عدم…

ادامه بحران پناهجویان در مرز ترکیه – یونان

بنابه گزارشات منتشره، بحران پناهندگان در اروپا که با باز کردن مرزهای ترکیه ایجاد شده، همچنان…

گرامی باد ۸مارس روز جهانی زن

هشتم مارس، روز جهانی زن، بر همه مبارزان ضد تبعیض جنسیتی خجسته باد!

هشتم مارس، روز گرامی داشت و ارزیابی دست آوردهای زنان و مردان برابری طلبی است که…

اطلاعیه فعالین جنبش زنان سنندج بەمناسبت ٨ مارس

زنان و مردان مبارز و آزادی‌خواه! فرارسیدن ۸ مارس روز جهانی زن را به شما و…

اعتراض معلمان آزاد و خرید خدمتی در تهران

روز پنجشنبه ۱۵ اسفند ماه شماری از معلمان آزاد و خرید خدمتی در تهران نسبت به…

تداوم تجمع خانواده فعالان محیط زیست زندانی

روز پنجشنبه ۱۵ اسفند ماه برای چندمین بار خانواده فعالان محیط زیست زندانی با برپایی تجمع …