افزایش قربانیان ویروس کرونا در جهان

با افزایش شیوع ویروس کرونا در جهان و شناسایی اولین مورد ابتلا در چند کشور دیگر…

شکست مذاکرات اوپک و سقوط قیمت نفت

شکست نشست روز جمعه ۱۶ اسفند ماه سازمان اوپک با کشورهای هم‌پیمان به رهبری روسیه برای…

وقوع انفجار انتحاری در تونس

روز جمعه ۱۶ اسفند ماه، وقوع انفجاری در نزدیکی درب ورودی سفارت آمریکا در تونس موجب…

حمله انتحاری مرگبار در کابل افغانستان

روز جمعه ۱۶ اسفند ماه، در جریان حمله افراد مسلح به یک گردهمایی با حضور سیاستمداران…

تبعیض طبقاتی در مبارزه با کرونا

این عنوان بیان یک موضع ایدئولوژیک نیست، بلکه بیانگر وضعیت واقعی کارگران ایران در مقابله با…