تظاهرات در آلمان در حمایت از پناهجویان سرگردان در مرز یونان

روز یکشنبه ۱۸ اسفند ماه، هزاران نفر در شهرهای برلین و هامبورگ به خیابان آمدند و…

نقطه پایانی بر بحران پناهندگی باید گذاشت !

اگر چه ویروس کرونا وتبعات آن در صدر اخبار جهان جای گرفته است و حتی آن…