ادامه تجمع کارگران شرکت کنتورسازی قزوین

کارگران شرکت کنتورسازی قزوین از ظهر روز سه‌شنبه ۲۹ بهمن ماه تاکنون در اعتراض به عدم…

اعتراض اعضای پروژه‌های سپیدار ۲ و ۳

حدود یکصد نفر از اعضای پروژه‌های سپیدار ۲ و۳، روز چهارشنبه ۳۰ بهمن ماه، به نشانه…

افشاگری نیلوفر بیانی از شکنجه و تهدید جنسی توسط سپاه

بنا به گزارش منتشر “نیلوفر بیانی” کارشناس محیط زیست زندانی، در شرح حالی از وضعیت خود…

گزارش جاوید رحمان در مورد نقض حقوق بشر در ایران

در متن گزارش تازه جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، به‌طور…

وقوع تیراندازی مرگبار در آلمان

به‌گفته پلیس آلمان، در جریان دو تیراندازی در شهر “هاناو” در نزدیکی فرانکفورت، در غرب آلمان،…