تجمع اعتراضی کارگران کارخانه فارسیت دورود

بنا به گزارش منتشره روز یکشنبه ۷ اردیبهشت ماه، جمعی از کارگران کارخانه فارسیت دورود مقابل…

تجمع اعتراضی جمعی از کسبه جمعه بازار گنبد کاووس

بنا به گزارش منتشره روز یکشنبه ۷ اردیبهشت ماه،جمعی از کسبه جمعه بازار گنبدکاووس برای اعتراض…

تجمع اعتراضی کارگران عوارضی ها در تهران

روز یکشنبه ۷ اردیبهشت ماه، کارگران عوارضی های تهران ساوه، قم و قزوین در مقابل وزارت…

تجمع اعتراضی کارگران شرکت توزیع برق آبادان و ماهشهر

روز یکشنبه ۷ اردیبهشت ماه، کارگران شرکت توزیع برق آبادان و ماهشهر در مقابل ساختمان شرکت…

تجمع اعتراضی جوانان روستای یوزبند کلیبر

بنا به گزارشات روز یکشنبه ۷ اردیبهشت ماه، اهالی روستای یوزبند از توابع شهرستان کلیبر نسبت…

تجمع اعتراضی دستفروشان نوشهر

دستفروشان نوشهر روز یکشنبه ۷ اردیبهشت ماه در ساختمان شورای نوشهر تجمع کردند. بر پایه این…

تجمع اعتراضی آرایشگران کرمان

بنا به گزارشات منتشره روز یکشنبه ۷ اردیبهشت ماه،جمعی از آرایشگران کرمان برای اعتراض نسبت به…

اخراج ۵۰ نفر کارگر کارخانه شین بافت سنندج

بنا به گزارشات منتشره،۵۰ نفر از کارگران کارخانه شین بافت سنندج قربانی اختلافات کار فرمایان این…