تداوم اعتصاب و اعتراضات کارگران نظم آفرینان ایمان

روز پنجشنبه ۲۲ خرداد ماه اعتصاب و اعتراضات دامنه دار کارگران شرکت نظم آفرینان ایمان در میدان…

ادامه اعتراضات کارگران مخابرات آذربایجان شرقی

روز پنجشنبه ۲۲ خرداد برای سومین روز متوالی، کارگران خدمات اول مخابرات آذربایجان شرقی برای اعتراض…

اعتراض کارگران بازنشسته مخابرات راه دور شیراز

جمعی از کارگران بازنشسته مخابرات راه دور شیراز روز پنجشنبه ۲۲ خرداد ماه در اعتراض به…

اعتراض پرستاران قراردادی بخش اورژانس در سنندج

بنابه گزارش دریافتی، روز پنجشنبه ۲۲ خرداد ماه، جمعی از پرستاران قراردادی بخش اورژانس در بیمارستانهای…

اخراج شماری از کارگران شرکت برق خوزستان

به گزارش منتشره، طی روزهای اخیر دستکم ۱۵ کارگر با سابقه شرکت برق استان خوزستان از…

تداوم اعتراضات در آمریکا

روز پنجشبنه ۲۲ خرداد ماه، معترضان در آمریکا مجسمه های رهبران ایالت های جدایی طلب در…

اعتراض به سیاست دولت برزیل در برابر شیوع کرونا

گروهی از مخالفان دولت برزیل روز پنجشنبه ۲۲ خرداد ماه در اعتراضی نمادین یکصد قبر در…

جان باختن دهها مهاجر در آبهای تونس

به گزارش خبرگزاری فرانسه روز پنجشنبه ۲۲ خرداد ماه در پی غرق شدن یک قایق حامل…