تداوم اعتصاب و تجمع کارگران نیشکر هفت تپه

روز دوشنبه ۹ تیرماه،کارگران نیشکر هفت تپه برای پانزدهمین روز متوالی در اعتراض به عدم رسیدگی…

اعتراض کارگران ابنیه فنی راه‌آهن شاهرود

روز دوشنبه ۹ تیرماه،کارگران ابنیه فنی راه‌آهن شاهرود نسبت به پرداخت قطره‌چکانی حقوق خود از سوی…

تجمع اعتراضی کارگران شهرداری کوت عبدالله

شماری از کارگران شهرداری کوت عبدالله، صبح روز دوشنبه ۹ تیر ماه،در اعتراض به بلاتکلیفی در…

تجمع اعتراضی کارگران اپراتور پستهای فشار قوی برق هرمزگان

روز دوشنبه ۹ تیرماه،جمعی از کارگران اپراتور پستهای فشار قوی برق هرمزگان در مقابل اداره برق…

اعتصاب و تجمع اعتراضی کارگران شهرداری بوشهر

روز دوشنبه ۹ تیرماه،کارگران شهرداری و پاکبانان بوشهر نسبت به عدم دریافت مطالبات خود در محوطه…

تجمع اعتراضی کارکنان و بازنشستگان مخابرات

روز دوشنبه ۹ تیر ماه،جمعی از کارکنان و بازنشستگان مخابرات در مقابل ساختمان وزارت ارتباطات اقدام…

تجمع اعتراضی پرستاران گیلانی

جمعی از نمایندگان پرستاران گیلانی در اعتراض به آنچه محقق نشدن وعده‌های مسئولان دانشگاه علوم پزشکی…

تجمع اعتراضی کارکنان صنعت نفت

روز دوشنبه ۹ تیرماه،جمعی از کارمندان نفت و گاز در اعتراض به عدم اجرای قانون ترمیم…