ادامه اعتصاب و راهپیمایی کارگران هفت تپه

صبح روز دوشنبه ۱۶ تیر ماه بار دیگر کارگران مجمتع نیشکر هفت تپه با آمدن به…

تجمع کارگران فضای سبز شهرداری دزفول

روز دوشنبه ۱۶ تیر ماه جمعی از کارگران فضای سبز شهرداری دزفول در اعتراض به عدم…

استمرار اعتراض کارگران شهرداری کلاله

روز یکشنبه ۱۵ تیر ماه برای چندمین بار، جمعی از کارگران شهرداری کلاله در استان گلستان…

اعتراض کارگران شهرداری سراوان

روز یکشنبه ۱۵ تیر، کارگران شهرداری سراوان در استان سیستان و بلوچستان اعتراضشان را نسبت به…

تجمع معلمان مدارس خصوصی

روزیکشنبه ۱۵ تیر ماه، اعتراضات معلمان مدارس خصوصی نسبت به عدم جذب در سیستم دولتی آموزش…

تجمع اعتراضی رانندگان وانت بارهای تهران

روز یکشنبه ۱۵ تیر ماه شماری از رانندگان وانت بارهای تهران در اعتراض به عدم تحقق…

تجمع دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

جمعی از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان روز یکشنبه ۱۵ تیر ماه با برپایی تجمع مقابل…

وقوع چندین حادثه کاری در شهرهای مختلف

روز یکشنبه ۱۵ تیر ماه در جریان وقوع سه حادثه کاری جداگانه در شهرهای تهران، مریوان…