تجمع اعتراضی بازنشستگان تامین اجتماعی اصفهان

روز سه شنبه ۱۷ تیرماه،بازنشستگان تامین اجتماعی در مقابل اداره تامین اجتماعی شهر اصفهان تجمع اعتراضی برپا…

تجمع اعتراضی کارگران کنتور‌سازی قزوین

روز سه شنبه ۱۷ تیرماه،کارگران کنتور‌سازی قزوین نسبت به عدم دریافت مطالبات خود در مقابل دفتر…

اعتراض کارگران کارخانه شوفاژکار تاکستان

روز سه شنبه ۱۷ تیرماه، کارگران کارخانه شوفاژکار تاکستان نسبت به  عدم ثبت عناوین شغلی خود…

تجمع اعتراضی جوانان روستای جریه سید محمد در شوش

روز سه شنبه ۱۷ تیرماه،جوانان روستای جریه سید محمد از توابع شوش در مقابل درب شرکت…

تجمع اعتراضی رانندگان شرکت به آوران

روز سه شنبه ۱۷تیرماه،تعدادی از رانندگان بخش خصوصی شرکت به آوران نسبت به عدم دریافت مطالبات…

اعتراض کارگران ایران چوکا

روز سه شنبه ۱۷ تیرماه،کارگران ایران چوکا،نسبت به امنیت شغلی خود، به دلیل تولید حداقل فعالیت…

هشدار سازمان ملل درباره استفاده گروه‌های تروریستی از بحران کرونا

سازمان ملل متحد روز سه شنبه ۱۷ تیرماه،نسبت به گسترش فعالیت‌های تروریستی و تجدید سازمان گروه‌های…

خطاب به کارگران، زحمتکشان، جوانان، زنان و روشنفکران:

پرجم مبارزۀ پیگیر برای لغو حکم اعدام ِامیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی و پیکار…