حمله نظامی ترکیه به کردستان تداوم جنایت علیه مردم ستمدیده

نزدیک به یک ماه از لشکر کشی و حملات ارتش ترکیه به کردستان عراق می گذرد.…