تداوم تجمع اعتراضی کـارگران شهرداری مهریز

روز یکشنبه ۲۲ تیر ماه برای دومین بار طی هفته جاری شماری از کارگران شهردای مهریز…

تجمع کارگران شهرداری دلند

شماری از کارگران شهرداری دلند در استان گلستان روز یکشنبه ۲۲ تیر ماه در اعتراض به…

اعتراض کارگران شهرداری لالی

کارگران شهرداری لالی  واقع در استان خوزستان روز یکشنبه ۲۲ تیر ماه به نشانه اعتراض به…

استمرار تجمع کارگران شهرداری منجیل

کارگران مجموعه شهرداری منجیل روز یکشنبه ۲۲ تیر ماه برای دومین روز متوالی در اعتراض به…

تجمع اعتراضی معلمان غیرانتفاعی مقابل مجلس

معلمان مدارس غیرانتفاعی روز یکشنبه ۲۲ تیر ماه با برپایی تجمع مقابل مجلس رژیم، خواستار رسیدگی…

تجمع مغازه‌داران مترو تهران

روز یکشنبه ۲۲ تیر ماه شماری از مغازه داران مترو تهران در اعتراض به افزایش اجاره…

راهپیمایی اعتراضی کسبه بازار قشم

صدها تن از بازاریان قشم روز یکشنبه ۲۲ تیرماه در اعتراض به بسته بودن گمرگ قشم در مقابل…

تظاهرات هزاران اسرائیلی علیه سوءمدیریت نتانیاهو

هزاران اسرائیلی بیکار شده به خاطر بحران کرونا و نگران از آینده معیشتی خود،  روز یکشنبه…