تجمع اعتراضی کارگران شهرداری آبادان

بیش از ۵۰ نفر از کارگران خدماتی شهرداری آبادان روز دوشنبه ۲۳ تیرماه برای پیگیری مطالبات…

تجمع اعتراضی کارگران روزمزد در سبزوار

کارگران روزمزد سبزوار روز دوشنبه ۲۳تیرماه بدلیل وضعیت بدمعیشتی خود تجمع اعتراضی برپا کردند. بنا به…

اعتراض کارگران ضدعفونی کننده شرکت واحد اتوبوسرانی کشور

روز دوشنبه ۲۳ تیرماه،کارگرانی که کار ضدعفونی اتوبوس‌های شرکت واحد را در شهرهای مختلف برعهده دارند،نسبت…

تداوم اعتراض کارگران کارخانه کاشی اصفهان

جمعی از کارگران کارخانه کاشی اصفهان روز دوشنبه ۲۳ تیرماه بار دیگر نسبت به بلاتکلیفی وضعیت…

تجمع اعتراضی دانشجویان پزشکی اصفهان

گروهی از دانشجویان سال آخر رشته پزشکی در اصفهان،روز دوشنبه ۲۳ تیرماه،در درون محوطه دانشگاه تجمع…

تجمع اعتراضی آتشنشانان اصفهان

روز دوشنبه ۲۳ تیرماه، جمع کثیری از آتش‌نشانان شهر اصفهان در مقابل اداره شورای اسلامی این…

ادامه رکوردشکنی روزانه نرخ دلار و ارز

نرخ رسمی و آزاد ارز در معاملات روز دوشنبه ۲۳ تیرماه بازار ایران و درست یک‌…

چهارمین روز تظاهرات ضددولتی در بلغارستان 

تظاهرات ضددولتی در صوفیه، پایتخت بلغارستان، روز دوشنبه ۲۳ تیرماه، برای چهارمین روز متوالی ادامه یافت…