تجمع اعتراضی کارگران کنتورسازی قزوین

روز سه شنبه ۳۱ تیرماه، کارگران شرکت کنتورسازی قزوین در اعتراض به پرداخت نشدن معوقات مزدی…

اعتراض کارگران فضای سبز تبریز

روز سه شنبه ۳۱ تیرماه، کارگران خدماتی و فضای سبز شهرداری تبریز، در اعتراض به وضعیت…

تجمع اعتراضی کارکنان مترو تبریز

بنا به گزارشات منتشره، کارکنان متروی تبریز که چند ماهی است حقوق ماهیانه خود را دریافت…

پایان موفقیت آمیز تجمع کارگران نیروگاه دماوند

روز سه شنبه ۳۱ تیرماه، کارگران نیروگاه دماوند پس از اعتراضات دو روزه، کارگران این واحد…

ابتلای ۱۵۰۰ نفر از کادر درمان آذربایجان شرقی به کرونا

روز سه شنبه ۳۱ تیرماه، معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تبریز اعلام کرد، تاکنون حدود یک…

زخمی شدن چهار کولبر در مناطق مرزی کردستان

بنا به گزارش سازمان حقوق بشر هه نگاو، طی روزهای گذشته دست کم ۴ کولبر در…

تجمع اعتراضی کارگران شهرداری بندرعباس

روز دوشنبه ۳۰ تیر ماه جمعی از کارگران شرکتی شهرداری بندرعباس در اعتراض به عدم پرداخت…

تجمع کارگران شرکت توزیع سیمان آلاداغ بجنورد

کارگران شرکت توزیع سیمان آلاداغ بجنورد روز دوشنبه ۳۰ تیر ماه به همراه خانواده هایشان در…