تجمع بازنشستگان شرکت واحد

بنا به گزارشات منتشره، روز دوشنبه ۶ مردادماه، جمع کثیری از بازنشستگان شرکت واحد اتوبوسرانی در…

اجرای حکم شلاق یک فعال مدنی

بنا به گزارش منتشره، روز دوشنبه ۶ مردادماه، حکم شلاق فواد عنایتی، فعال مدنی در سنندج…

آتش سوزی در زندان قزلحصار

بنابه گزارشات منتشره، روز دوشنبه ۶ مرداد ماه ، زندان قزلحصار در کرج دچار آتش سوزی…

شلیک ماموران امنیتی به یک نوجوان

بنا به گزارش منتشره، روز یکشنبه ۵ مردادماه، ماموران امنیتی در شهر کرمانشاه به یک نوجوان…

وضعیت قرمز و هشدار شیوع کرونا در ۲۵ استان ایران

در حالیکه مقامات جمهوری اسلامی بر برگزاری مراسم محرم تاکید دارند، مقامات بهداشتی اعلام کردند، در…

تداوم اعتصاب کارگران هفت تپه

روز دوشنبه ۶ مرداد ماه، اعتراضات کارگران مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت تپه نسبت به…

اعتصاب کارگران راه آهن ناحیه لرستان

جمعی از کارگران راه آهن ناحیه لرستان روز یکشنبه ۵ مرداد ماه در اعتراض به عدم…

تجمع  اعتراضی کارگران اخراجی کارخانه سیمان لوشان

روز یکشنبه ۵ مرداد،جمعی از کارگران اخراجی سیمان لوشان در اعتراض به عدم تحقق وعده بازگشت…