آغاز کارزار دفاع از اعتراضات کارگری و علیھ احکام اعدام زندانیان سیاسی

  تغییر نسبی توازن قوای مابین حکومت و تودەھای مردم و فرو ریختن ترس آنان از…

اعتصاب کارگران پالایشگاه نفت سنگین قشم

روز شنبه ۱۱ مراد ماه کارگران پالایشگاه نفت سنگین قشم در اعتراض به عدم پرداخت دستمزدهای…

اعتصاب و تجمع کارگران پالایشگاه آبادان

کارگران و کارکنان پالایشگاه آبادان روز شنبه ۱۱ مرداد ماه در اعتراض به عدم پرداخت حقوق…

اعتراض و اعتصاب کارگران پالایشگاه لامرد

کارگران پالیشگاا لامرد روز شنبه ۱۱ مرداد ماه در اعتراض به تاخیر در پرداخت دستمزدهای معوقه…

اعتصاب کارگران پالایشگاه پارسیان

جمعی از کارگران معترض پالایشگاه پارسیان روز شتبه ۱۱ مرداد ماه در اعتراض به مشخص نبودن…

ادامه اعتراض کارگران هفت تپه

کارگران مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت تپه روز شنبه ۱۱ مرداد ماه برای چهل و…

تجمع معلمان خرید خدمت استان اصفهان

معلمان خرید خدمت استان اصفهان روز شنبه ۱۱ مرداد ماه  در اعتراض به بلاتکلیفی استخدامی و…

تجمع و اعتصاب رانندگان اتوبوس شهری کرمانشاه

روز شنبه ۱۱ مرداد ماه جمعی از کارگران اتوبوس شهری کرمانشاه در اعتراض به عدم پرداخت…