آکسیون حمایت از مبارزات کارگران ایران و علیه احکام اعدام زندانیان سیاسی

گسترش اعتصابات کارگران مراکز نفتی

روز سه شبنه ۱۴ مرداد ماه در چهارمین روز از اعتراض سراسری به اجحافات شرکت ها…

ادامه اعتراضات کارگران هپکو اراک

کارگران شرکت هپکو اراک روز سه شنبه ۱۴ مرداد ماه برای چهارمین روز متوالی با راهپیمایی…

ادامه اعتصاب کارگران شرکت هفت تپه

کارگران هفت تپه روز سه شنبه ۱۴ مرداد ماه هشتمین هفته اعتراضشان را نسبت به بلاتکلیفی…

تداوم اعتصاب کارگران آسفالت طوس دشت آزادگان

تداوم اعتصاب کارگران آسفالت طوس دشت آزادگان کارگران شرکت آسفالت طوس دشت آزادگان روز سه شنبه…

ادامه تجمع کارگران اخراجی شهرداری اهواز 

روز سه شنبه ۱۴ مرداد، برای دومین روز متوالی جمعی از کارگران اخراجی اجرائیات شهرداری اهواز…

تجمع اعتراضی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 

جمعی از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان روز دوشنبه ۱۳ مرداد ماه در اعتراض به نقض…

استمرار اعتراض کارگران دفاتر سهام عدالت کشور

روز سه شنبه ۱۴مرداد ماه کارگران دفاتر سهام عدالت کشور در سومین روز اعتراضشان در تهران…