اعتصاب رانندگان تاکسی سبزوار

جمعی از رانندگان تاکسی سبزوار روز پنجشنبه ۱۶ مرداد ماه در اعتراض به نبود امکانات پیشگیری…

تجمع هنرمندان اصفهانی

جمعی از هنرمندان اصفهان روز پنجشنبه ۱۶ مرداد ماه در اعتراض به واگذاری خانه هنرمندان، اقدام…

اعلام همبستگی با کارگران اعتصابی صنایع نفت و گاز ایران

“اتحادیهٔ جهانی صنعت” متشکل از اتحادیه‌های کارگری آزاد، مستقل و دموکراتیک روز پنجشنبه ۱۶ مرداد ماه…

تظاهرات اعتراضی مردم لبنان

به دنبال عدم پاسخگویی مقامات لبنان در خصوص انفجار روز شنبه هفته جاری، شمار زیادی از…

حمله مسلحانه در نیجریه

روز پنجشنبه ۱۶ مرداد ماه در جریان حمله مسلحانه افراد ناشناس در نیجریه دستکم ۱۲ نفر…

افزایش تعداد قربانیان طوفان در آمریکا

روز پنجشنبه ۱۶ مرداد ماه، تعداد قربانیان طوفان “ایسایاس” در سواحل شرقی ایالات متحده آمریکا به…

حمله بمبی در ولایت نیمروز افغانستان

روز پنجشنبه ۱۶ مرداد ماه در نتیجه انفجار بمب در ولایت نیمروز در غرب افغانستان ۷ غیر…


یادی از اعتصاب عمومی ۱۶ مرداد ۱۳۸۴، سنتی که ادامه یافت

امروز پنجشنبه ۱۶ مرداد، سالگرد یک روز تاریخی در جنبش انقلابی مردم کردستان است. روزیکی مردم…