گسترش دامنه اعتصاب کارگران صنایع نفت و پتروشیمی

اعتصاب و اعتراض کارگران صنایع نفت و پترشیمی و نیروگاه های برق ایران روز جمعه ۱۷…

ادامه تجمع کارگران هفت تپه

روز جمعه ۱۷ مرداد ماه کارگران مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت تپه برای چهل و…

اعتراض کارگران شهرداری میرجاوه

روز پنج شنبه ۱۶ مرداد ماه کارگران شهرداری میرجاوه در اعتراض به عدم پرداخت چندین ماه…

تجمع اعتراضی کارگران شهرداری روانسر

بنابه خبر دریافتی روز جمعه  ۱۷ مرداد ماه شماری از کارگران شهرداری روانسر در اعتراض به…

تجمع اعتراضی پرسنل کلینیک مهرگان بهبهان

شماری از پرسنل کلینیک مهرگان بهبهان روز پنجشنبه ۱۶ مرداد ماه در اعتراض به عدم پرداخت…

تجمع اعتراضی مالباختگان مجتمع تجاری آدینه رشت

تجمع مالباختگان مجتمع تجاری آدینه رشت که روز پنجشنبه ۱۶ مرداد ماه برگزار گردید با دخالت…

جان باختن ۲کارگر سد سیمره

صبح روز پنج شنبه ۱۶ مرداد، ۲کارگر نصاب شاغل سد سمیره واقع درشهرستان بدره، استان ایلام…

ادامه بازداشت شهروندان در استانهای کرمانشاه و کردستان

بر اساس گزارش دو سازمان حقوق بشری، نیروهای امنیتی در هفته گذشته ۱۷ نفر را در…