تجمع اعتراضی کارگران نیروگاه ارومیه

بنا به گزارشات منتشره روز شنبه ۱۸ مردادماه، شماری از کارگران نیروگاه سیکل ترکیبی در ارومیه…

تجمع اعتراضی کارگران میان آب

بنا به گزارش منتشره روز شنبه ۱۸ مردادماه، شمار زیادی از کارگران بازنشسته میان آب دست…

بی‌خبری از سرنوشت سهیلا حجاب

بنا به گزارشات منتشره در روز شنبه ۱۸ مردادماه، سهیلا حجاب زندانی سیاسی محبوس در زندان…

تظاهرات ضد دولتی در لبنان

روز شنبه ۱۸ مردادماه، هزاران لبنانی بار دیگر به خیابان آمده و علیه سیاست های دولت…

برگزاری آکسیون  اعتراضی  در نروژ

بنا به گزارش دریافتی به دنبال فراخوان کمیته خارج از کشور حزب کمونیست ایران در محکومیت…

هشتمین روز اعتراض سراسری در پالایشگاه های ایران

روز شنبه ۱۸ مرداد ماه برای  هشتمین روز متولی کارگران پالایشگاه های ایران  اعلام کردند تا…

تداوم تجمع کارگران هفت تپه

کارگران معترض مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت تپه  به همراه خانواده های خود روز شنبه…

تجمع کارگران شرکت آب و فاضلاب روستایی خوزستان

صبح روز شنبه ۱۸ مرداد ماه، جمعی از کارگران شرکت آب و فاضلاب روستایی خوزستان در…