تجمع اعتراضی کارگران هپکو اراک

بنا به گزارشات منتشره روز دوشنبه ۲۰ مردادماه، جمعی از کارگران هپکو اراک برای هشتمین روز،…

تجمع اعتراضی کارگران فضای سبز خوی

بنا به گزارشات منتشره روز دوشنبه ۲۰ مردادماه، جمعی از کارگران واحد پاکبانی و فضای سبز…

تجمع اعتراضی کارگران اداره آب و فاضلاب اهواز

روز دوشنبه ۲۰ مرداد ماه، شماری از کارگران اداره آب و فاضلاب اهواز، دست به تجمع…

تجمع اعتراضی کارکنان طرح سلامت خوزستان

بنا به گزارشات منتشره روز دوشنبه ۲۰ مردادماه، شماری از کارکنان طرح سلامت در اهواز دست…

تجمع اعتراضی پرسنل بیمارستان های مشهد

بر پایه گزارشات منتشره روز دوشنبه ۲۰ مردادماه، شماری از پرسنل شرکتی بیمارستان های مشهد، دست…

پرداخت نشدن معوقات مزدی کارگران شهرداری میرجاوه

کارگران شهرداری میرجاوه در استان سیستان بلوچستان در انتظار پرداخت مطالبات مزدی پنج ماهه خود هستند.…

جهان امروز شماره ۴۳۴

JE434 جهان امروز

هفت هزار تپه برپا کنیم

شبحی دراین فلات فلاکت زده درگشت وگذار است.دراین دریای ثروت اکثریتی گرسنه وفقیر زنجیرهای بردگی رابصدا…