تداوم اعتراضات کارگران هپکو اراک

بر پایه گزارشات منتشره روز چهارشنبه ۲۲ مردادماه، اعتصاب و اعتراض کارگران هپکو وارد دهمین روز…

اعتراض کشاورزان در اصفهان

  بنا به گزارشات منتشره روز چهارشنبه ۲۲ مردادماه،شماری از کشاورزان اصفهان در شهر دز، به…

حمایت و همبستگی با کارگران اعتصابی در ایران

روز چهارشنبه ۲۲ مردادماه، اتحادیه بین المللی کارگران صنایع مواد غذایی و کشاورزیiuf   در سوئیس…

در بند رژیم و در چنگال کرونا:

جمهوری اسلامی با در بند نگاه داشتن فعالین کارگری و زندانیان سیاسی در حالی که  بیماری…

ادامه اعتراضات کارگران هفت تپه

کارگران مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت تپه  اوایل صبح روز چهارشنبه ۲۲ مرداد ماه بار…

تداوم تجمع کارکنان شرکتی بهداشت و درمان تهران

روز چهارشنبه ۲۲ مرداد ماه تجمع کارکنان شرکتی بهداشت و درمان استان تهران مقابل سازمان اداری…

تجمع اعتراضی کارگران فضای سبز منطقه آزاد قشم

روز سه شنبه ۲۱ مرداد، کارگران فضای سبز منطقه آزاد قشم برای اعتراض به عدم پرداخت…

اعتراض کارگران سایت پسماند صفیره اهواز

شماری از کارگران سایت پسماند صفیره اهواز روز سه شنبه ۲۱ مرداد ماه به نسبت به…